Page 3 - Vårsæd2020
P. 3

UDSÆDSMÆNGDER

    ANBEFALEDE PLANTETAL OG SÅDYBDER I DE FORSKELLIGE VÅRSÆDSARTER
                          ANBEFALET
    ART           TKV INTERVAL           ANBEFALET SÅDYBDE, CM**
                        PLANTETAL, PL/M 2 *
    Vårbyg, malt       40-55       250-300       3-4
    Vårbyg, foder       40-55       275-325       3-4
    Havre           40-50       275-325       3-4
    Vårhvede         45-60       375-425       3-4
    Hestebønner ***     400-600       40-50        6-8
    Markært ***       250-350       50-70        6-8
   *) Ved undersåning af græsfrø og kløvergræs bør udsædsmængden reduceres med 10-15%. Det samme er tilfældet ved meget gammel strøm i jorden. Lavest
   angivne plantetal anvendes ultimo marts og højst angivne plantetal ultimo april.
   **) For dyb og uensartet såning resulterer i svage blege planter og koster nemt 2-3 hkg./ha i udbyttetab i vårkorn.
   ***) Ved højt ukrudtstryk anbefales altid højst angivne plantetal og samtidig dyb såning i bælgsæd, da det giver god mulighed for behandling med glypho-
   sat før fremspiring.


    TUSINDKORNSVÆGT (TKV)*
    TKV 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 225 250 300 350 450 500 550 600 650
    35 -  - - - -  - - -  - - - -  - 88 97 117 136 175 194 214 233 253
    40 -  - - - -  - - -  - - - -  - 100 111 133 156 200 222 244 267 289
    50 -  - - - -  - - -  - - - -  - 125 139 167 194 250 278 306 333 361
    60 -  - - - -  - - -  - - - -  - 150 167 200 233 300 333 367 40 433
    70 -  - - - -  - - -  - - - -  - 175 194 233 272 350 389 428 467 506
    200 84 89 93 98 102 107 111 116 120 124 129 133 138 - - - - - - - - -
    225 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 - - - - - - - - -
    250 106 111 117 122 128 133 139 144 150 156 161 167 172 - - - - - - - - -
    275 116 122 128 134 141 147 153 159 165 171 177 183 189 - - - - - - - - -
    300 127 133 140 147 153 160 167 173 180 187 193 200 207 - - - - - - - - -
    325 137 144 152 159 166 173 181 188 195 202 209 217 224 - - - - - - - - -
    350 148 156 163 171 179 187 194 202 210 218 226 233 241 - - - - - - - - -
    375 158 167 175 183 192 200 208 217 225 233 242 250 258 - - - - - - - - -
    400 169 178 187 196 204 213 222 231 240 249 258 267 276 - - - - - - - - -
   *Tjek i god tid tusindkornsvægten (TKV) på udsæden i det pågældende parti. Den kan variere meget fra år til år, og i god tid før såning bør man sikre sig, at
   der er nok såsæd bestilt eller på lager.        tusindkornsvægt x ønsket plantetal (pl./m )
                        2
                            = kg udsæd pr. ha
          forventet markspiringsprocent


   FORVENTET MARKSPIRING
   Foruden såsædens angivne spiringsprocent er det vigtigt at vurdere såbeddets karakter, når den forventede markspirings-
   procent fastsættes. Selv med såsæd med høj spireevne og vitalitet har ”Farmtest med etablering af vårsæd” vist helt ned til
   60-70% af den ønskede plantebestand som følge af varierende sådybde og dårligt såbed. Ved optimal sådybde og såbed kan
   der regnes med ca. 90% markspiring, mens der ved mindre optimale forhold bør regnes med en lavere markspiring. Markspi-
   ringsprocenten bør således fastsættes i intervallet 75-90% afhængig af såbedsforholdene.
   1   2   3   4   5   6   7   8